Beleidsfilm

Het succes van een organisatie valt of staat bij de communicatie tussen beleidsmakers/onderzoekers, beslissers/bestuurders en frontliners/klanten. De meeste communicatie verloopt via geschreven tekst of presentaties. Film slaat de brug tussen abstract idee en concrete uitvoering. In film komt beleid tot leven.


Aanpak

Samen met de opdrachtgever selecteren we kernboodschappen en doelgroepen. Op basis daarvan maken we een script en storyboard. We gebruiken verschillende technieken: videobeeld en/of animaties, talking heads en/of nagespeelde situaties, voice over en/of tekst in beeld.